Meda Shop
0 0

Zamena robe i reklamacija


ZAMENA ROBE

Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen, a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge zamene. Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije na sajtu ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo za ispravan, a sve troškove snosi Meda Shop internet prodavnica. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe. 

Prilikom podnošenja zahteva za zamenu proizvoda neophodno je napisati broj računa, kao i punog naziva artikla koji se menja i za koji se menja na email adresu info@medashop.rs.

Troškovi isporuke

Troškove zamene robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.


Pravo na odustajanje

Poštovani kupci, obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) kupovina preko naše internet prodavnice smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Obrazac/Izjavu o odustanku možete proslediti na mail info@medashop.rs ili poslati zajedno sa robom koja je predmet odustajanja uz prethodno kontaktiranje Call-Centra na broj 062/33-16-40

Obrazac/izjavu o odustanku možete zatražiti pozivom na jedan od naših kontakt telefona ili mejlom na adresu info@medashop.rs

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan u neoštećenoj fabričkoj ambalaži.

Organizaciju i troškove vraćanja robe snosi potrošač, sem u slučajevima kada potrošač dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod i njegova ambalaža ispravan i neoštećen i u slučaju oštećenja ili neispravnosti proizvoda ili ambalaže, kupac će biti obavešten o tome putem e-mejla označenog u porudžbenici u roku od 3 radna dana. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 3 radna dana od isteka roka za utvrđivanje da li je vraćen ispravan i neoštećen proizvod, odnosno od isteka roka za obaveštavanje kupca da je proizvod neispravan ili oštećen.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan proizvod.

Povraćaj sredstava se u slučaju ispunjenja uslova za povrat robe vrši uplatom na tekući račun kupca.

MaestroCard MasterCard DinaCard VisaCard AmericanExpress
Banca Intesa Beograd
Visa Secure MasterCard ID Check